Entreprenørvirksomhet

Grunnarbeid, planering og utgraving av hustomter,

vei- og betongarbeid, infrastruktur/veibygging.

Nortrans Veg og Anlegg AS er et transport og entreprenørselskap lokalisert i Knarvik.

Vi tilbyr det meste innen transport- og entreprenørtjenester.

Eksempelvis transport av masser, maskiner, containere og gods.

Vi påtar oss også diverse entreprenøroppdrag, samt containerutleie og krantjenester.
Stiftet i 2011 og er et driftsselskap der ca 16 andelseiere,

medlemmer og andre utfører transport- og maskinoppdrag for oss.

 

Nortrans Veg og Anlegg AS er et datterselskap av Nordhordland Transportkontor AS som ble etablert i 1972 av transport og maskinentreprenører.

Nortrans Veg og Anlegg AS har hovedkontor og adresse Kvassnesveien 33, 5914 Isdalstø. Derfra betjenes kunder, oppdrag og administrative oppgaver.

Nortrans Veg og Anlegg AS utfører oppdrag for det offentlige, annen næringsvirksomhet og private. I hovedsak i Bergensområde, Nordhordland med Mongstad og Ytre Sogn.

Våre eiere og medlemmer skal arbeide med kunnskap, ferdigheter, holdninger og handle riktig overfor kunder og ansatte.

Våre eiere og medlemmer skal opptre korrekt, møte presist og forberedt overfor kunder og ansatte.
Være til å stole på.

Våre eiere og medlemmer skal være nysgjerrige på nye oppgaver for igjen å kunne være delaktig med å skape effektive og gode løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vår virksomhet skal tilrettelegge sitt arbeid på en måte som forebygger ulykker, miljø- og helseskader, og som skaper trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre tjenester og produkter skal være sikre for våre kunder. Vi skal ivareta dette ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med utøvelse av arbeidsoppdragene, service og økonomi.

Stine F. Brandsdal

Daglig Leder

 

Tlf: 906 67 872

stine.brandsdal@nhtrans.no

Gisle Digernes

Anleggsingeniør

 

Tlf: 479 27 478

gisle.digernes@nhtrans.no

Arne Manger

Transportleder / Koordinator

 

Tlf: 469 73 414

arne.manger@nhtrans.no

Ingvild Skauge

Sekretær

 

Tlf: 918 52 428

ingvild.skauge@nhtrans.no

Mirjam Ramslien

Regnskapsleder

 

Tlf: 957 21 302

mr@nhtrans.no

Transport tjenester

Massetransport, krantjenester, godstransport,

containertransport og utleie.