Referanser

Gjennomførte entreprenørprosjekt 2011 – 2017

2017

Skeieveien

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaen
Omfang i verdi: 10 mill eks mva
Beskrivelse: Etablering av gang- og sykkelvei med tilhørende anlegg i Skeieveien. Inkludert 305 m åpen vannkanal av betongelementer.

2016 -2017

Høydebasseng Steinsfjellet

Byggherre: FjellVAR AS
Omfang i verdi: 5 mill eks mva
Beskrivelse: Nytt høydebasseng på 1000 m3 med tilhørende ventilhus på Steinsfjellet på Sotra.

2016- 2017

Grønlandsfeltet

Byggherre: Meland kommune
Beskrivelse: Utskifting og oppgradering av overvann, vann- og spillvannsanlegg i Frekhaug sentrum. Utbygging av eksisterende renseanlegg. Tilkobling til private og offentlige bygg.

2015-2016

Oppgradering Bryggjeslottet

Byggherre: Modalen kommune
Omfang i verdi: 1,4 mill eks mva
Beskrivelse: Oppgradering av uteområdet ved bryggjeslottet i Mo med plastring mot sjø, ny brygge og promenade. Mye anleggsgartner-arbeider.

2015-2016

Søre Bjorøy – Nibben

Byggherre: FjellVAR AS
Omfang i verdi: 7,5 mill eks mva
Beskrivelse: Omlag 1700 meter vannledning hvor 500 meter i sjø. Tilknytning til eksisterende høydebasseng. Avløpsledning ca 200 meter til sjø. Borehull ca 200 meter.

2015

Pumpestasjon Galtenesvegen, Mjåtveit

Byggherre: Meland kommune
Omfang i verdi: 1,5 mill eks mva
Beskrivelse: Vekkgraving av gammel pumpestasjon og etablering av ny med div tilknytninger i grunnen.
Pen tilstelning av omgivelser ifm elv og tilpasset turgåere samt universell utforming.

2015

Djupstabilisering av Kleivdalsvegen

Byggherre: Lindås kommune
Omfang i verdi: 1,5 mill eks mva
Beskrivelse: Djupstabilisering av om lag 3 km eksisterende veg. Masseutskifting av 300 meter

2015

Overvann Flatøy

Byggherre: Statens Vegvesen/Meland kommune
Omfang i verdi: 1,0 mill eks mva
Beskrivelse: Nytt overvannsystem samt utbytting av gammelt spillvannsrør. Prosjektet ble delt finansiert av SVV og Meland kommune. Ca 300 m grøft med tilhørende påkoblinger og kummer.

2015

Avløpsledning og pumpestasjon Frekhaug

Bygherre: Meland kommune
Omfang i verdi: 1,5 mill eks mva
Beskrivelse: Etablering av ny pumpestasjon og pumpeledning i sjø og land. Utplanering av uteomåder og tilstelling i parkområde langs trase.

2014/2015

Industritomt Galteråsen

Bygherre: Entreprenørparken AS
Omfang i verdi: 8,8 mill eks mva
Beskrivelse: Skyting, planering, VA og infrastruktur. 17 mål industritomt.

2014/2015

Industritomt Olsvollstranda

Bygherre: AR Hamre AS
Omfang i verdi: 2,7 mill eks mva
Beskrivelse: Skyting, planering, VA og infrastruktur. 5,3 mål industritomt.

2013/2015

Sanering av Jotun malefabrikk, Manger

Bygherre: Jotun AS
Omfang i verdi: 11 mill eks mva
Beskrivelse: Opprydding og masseutskifting av hele industritomten grunnet store forurensninger etter drift.

2013

Elvesikring Budalselva

Bygherre: Modalen kommune
Omfang i verdi: 0,4 mill eks mva
Beskrivelse: Plastring av elvebredde for å forhindre utgraving og erodering ved høyt vannløp i elv .

2013

Kryssutvidelse av Fiskesetkrysset

Bygherre: Lindås kommune
Omfang i verdi: 0,5 mill eks mva
Beskrivelse: Utvidelse og utbedring av eksisterende veikryss.

2012/2013

Matre Vassverk

Bygherre: Masfjorden kommune
Omfang i verdi: 5 mill eks mva
Beskrivelse: Nytt høydebasseng med ny vanntilførsel til vannforsyning i Matre.

2012/2013

VA- Anlegg Vollo – Tveit

Bygherre: Meland kommune
Omfang i verdi: 3 mill eks mva
Beskrivelse: Nytt VA-Anlegg på om lag 1 km for tilkobling av private boliger.

2011/2012

Kalkdoseringsanlegg

Bygherre: Masfjorden kommune
Omfang i verdi: 1,5 mill eks mva
Beskrivelse: Flytting av eksisterende kalkdoseringsanlegg med nytt VA-anlegg, utsprengning og planering av tomteareal og etablering av ny oppstillingsplass og ny avkjørsel.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående våre tjenester? Ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.